Pralka Frania

Doskonała jakość w klasycznej formie.

...bo pros­to­ta jest naj­bar­dziej skom­pli­kowaną cechą ge­nial­nych roz­wiązań.